Go to content
Pohled od Labe na kostel sv. Petra a Pavla a Zámek Mělník

Inspirace

5 míst spojených se svatou Ludmilou

5. 5. 2022

Připravili jsme pro vás seznam pěti nejzajímavějších míst ve středních Čechách, spojených se svatou Ludmilou – kněžnou, světicí a matkou českého národa.

Tetín

Je nejvýznamnějším místem spojeným právě se svatou Ludmilou. Tetín se nachází na majestátním skalním ostrohu nad řekou Berounkou nedaleko Prahy. Ke konci svého života zde kněžna Ludmila pobývala na svém dvorci. Dne 15. září roku 921 ve večerních hodinách vtrhli do kněžniny ložnice vrazi, najatí její snachou Drahomírou, a Ludmilu zavraždili. Tetín je tak místem mučednické smrti svaté Ludmily, kde se každoročně konají svatoludmilské akce, které oslavují odkaz a památku této významné světice. Na Tetíně jsou celkem tři kostely a také obecní muzeum. Průvodcovskou službu po kostelech zajišťuje tetínské Sdružení svaté Ludmily. Tetín nabízí nespočetně mnoho turistických zážitků. Vede zde naučná stezka Tetínské vyhlídky, která je 2,5 km dlouhá a na jejích sedmnácti stanovištích můžete studovat tetínskou historii. Za běžných okolností je zde otevřeno také muzeum.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Tetíně
i
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Tetíně
Autor: Virtual Visit

Levý Hradec

Levý Hradec je pozůstatkem středověkého přemyslovského hradiště, vzdáleného zhruba 10 kilometrů od Prahy. Kněžna Ludmila a kníže Bořivoj I. měli na Levém Hradci své sídlo a nechali zde na konci 9. století vybudovat kostel sv. Klimenta, který byl prvním kostelem v Čechách. Na Levém Hradci se každý rok pořádají svatoludmilské poutě a další akce. Levý Hradec je součástí města Roztoky. Díky zřízení průvodcovské služby je možné si kostel prohlédnout. V Roztokách se také nachází Středočeské muzeum, kde kromě stálé expozice a příležitostných výstav můžete navštívit také ateliér malířky Zdeňky Braunerové, která v Roztokách žila. I zde můžete naleznout naučnou stezku, která je dlouhá 800 metrů a provede vás jak historií, tak i přírodou tohoto krásného středočeského místa.

Západ slunce nad Levým Hradcem a kostelem sv. Klementa
i
Kostel sv Klementa
Autor: Jan Žirovnický

Mělník

Město Mělník se nachází nedaleko Prahy na soutoku řek Labe a Vltavy. Podle některých pramenů se zde Ludmila měla narodit na hradě Pšov. Mělník je v dnešní době velmi významným svatoludmilským místem, kde je s touto světicí spojováno tradiční pěstování vinné révy. Právě díky této legendě je svatá Ludmila považována za patronku vinařů. Na počest zakladatelky vinařské tradice v Čechách se na Mělníce pořádá každý rok tradiční mělnické vinobraní. Mělník nabízí mnoho aktivit, můžete navštívit mělnické muzeum, zámek či zavítat na jednu z akcí, které pořáda Mělnické kulturní centrum.

Pohled od Labe na kostel sv. Petra a Pavla a Zámek Mělník
i
Mělník
Autor: Hana Jampílková

Svatý Jan pod Skalou

30 kilometrů jihozápadně od Prahy, kousek od města Beroun najdete obec Svatý Jan pod Skalou, která je bohatá na historické památky, ale také na krásnou přírodu. Největší a nejhonosnější památkou je bezpochyby Kostel Narození Sv. Jana Křtitele. Obec se stala svatoludmilským místem díky legendy, která vypráví o poustevníkovi Ivanovi, jehož laň postřelil na lovu kníže Bořivoj. Tato příhoda vedla k objevení Ivanovy poustevny a později také k setkání Ludmily s Ivanem na již zmiňovaném Tetíně. Toto setkání je vyobrazeno v benediktinském klášteře, který se také nachází v této obci a je prohlášen za národní kulturní památku.

Letecký pohled na obec Svatý Jan pod Skalou
i
Svatý Jan pod Skalou
Autor: Jiří Jiroušek
Kostel svatého Petra a Pavla
i
Kostel svatého Petra a Pavla
Autor: Ladislav Renner

Budeč

Budeč je přemyslovské hradiště z druhé poloviny 9. století. Dnes je součástí obce Zákolany, která je vzdálena od Prahy 13 kilometrů. Dle svatováclavských legend je Budeč místem, kde byl vyučován mladý kníže Václav. Část českých historiků se proto přiklání k názoru, že i zde kněžna Ludmila pobývala. Budeč je navíc nejstarším doposud stojícím kostelem v Čechách. Každý rok se na Budči konají oblíbené svatováclavské slavnosti. Budečskou rotundu sv. Petra a Pavla si je možné prohlédnout také díky průvodcovské službě, kterou zajišťuje Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

 

O odkaz spojený s kněžnou a světicí se stará spolek Svatá Ludmila. Ten v roce 2021 k 1100. výročí smrti této svaté zrealizoval oslavy a všechny akce zaměřené na památku sv. Ludmily.

Tohle stojí za to navštívit


Podobné články

Berounka

Řeky středních Čech: Přírodní klenoty i turistické lákadlo

V přírodě plní nenahraditelnou funkci. Rozvádějí vodu po krajině, zásobují území vodou. Řeky se však stávají také oblíbeným turistickým cílem. Ve středních Čechách narazíme hned na naše dva největší a nejznámější vodní toky, z nichž jeden se stal slavnou symfonií a druhý důležitou lodní cestou. Vltava a Labe ovšem nejsou jediné řeky, které si zaslouží pozornost.

Prozkoumat