Go to content
Levý Hradec a kostel sv. Klementa

Počasí

Neděle 04.06.

14 ° C

Pondělí 05.06.

18 ° C

Úterý 06.06.

17 ° C

Pěší výlety

Výlet za Přemyslovci na Levý Hradec

Levý Hradec je spojován s počátky křesťanství v Čechách a s rozmachem přemyslovského státu. Vydejte se na výlet a vyšlápněte si k hradišti pěkně po svých.

Cesta začíná na železničním nádraží Roztoky u Prahy. Pokud máte dost času, navštivte místní renesanční zámek, původní gotickou vodní tvrz. Sídlí v něm Středočeské muzeum se zajímavými stálými expozicemi i poutavými příležitostnými výstavami. Projít se můžete také zámeckým parkem.

Dál půjdete souběžně s modrou turistickou značkou. Minete honosné prvorepublikové vily a pak se vydáte podél lesa. Za zříceninou bývalé oblíbené výletní restaurace Maxmiliánka zahne značka vlevo a vy vstoupíte do Tichého údolí. Zalesněné údolí se skalními útvary je součástí přírodní rezervace. Cesta vinoucí se podél Únětického potoka vám nabídne rozmanité a okouzlující scenérie.

U Dolního rybníka vede z modře značené trasy odbočka do příkrého svahu až na skalnatý Holý vrch. Těsně pod vrcholem se nachází Alšova vyhlídka, odkud budete mít údolí jako na dlani. Za rybníkem začínají Únětice. Největším místním klenotem je pivovar. Tradice výroby piva v Úněticích sahá až do 16. století. V roce 1951 byla zdejší produkce zastavena a nová éra místního pivovarnictví začala v roce 2011. Od té doby získalo únětické pivo značný věhlas. Pivovar se navíc stal i kulturním centrem, kde se pořádá spousta akcí.

Modrá značka pokračuje kolem rybníků do osady Černý Vůl. Na tomto rozcestí se rozloučíte s Únětickým potokem a vydáte se po žluté značce vpravo. Zavede vás do Úholiček, kde stojí malebný zámeček z 19. století. Ze vsi bude žlutá značka kopírovat trasu naučné stezky „Rozhlédni se, člověče“, která nabízí výhledy do údolí Vltavy.

Můžete si ho užít krátkou odbočkou ze žluté značky na skalnatý vrch Řivnáč, kde se v eneolitu (4400–2000 př. n. l.) rozkládalo hradiště.

Na Levý Hradec, který se nachází na ostrohu nad Vltavou, už je to jen kousek cesty mezi domky Žalova. Objevíte tu kostel sv. Klimenta s krásnými gotickými freskami a pokocháte se vyhlídkou na řeku Vltavu. V 9. století tady stávalo hradiště knížete Bořivoje I., který tu nechal vybudovat první kostel u nás. Dřevěnou svatyni později nahradila rotunda, ale ani ta se nedochovala. Dnešní kostel sv. Klimenta má podobu z období gotiky a renesance a pyšní se restaurovanými freskami ze 14. století. Během letních víkendů můžete v rámci prohlídky zavítat dovnitř. Sláva zdejšího hradiště vrcholila v 10. století, v roce 982 tu byl Vojtěch z rodu Slavníkovců zvolen pražským biskupem.

Z levohradeckého hradiště se vrátíte zpět a odbočíte doprava po žluté, která vás dovede až k železniční zastávce Roztoky-Žalov.

Začátek trasy:

Roztoky u Prahy, železniční stanice

Délka trasy:

13 km

Časová náročnost:

3.75 hod

Konec trasy:

Roztoky-Žalov, železniční stanice

Převýšení:

184 m

Exportovat trasu do gpx

Výškový profil trasy