Go to content
Zámek Průhonice, Podzámecký rybník, Průhonický park, podzim

Počasí

Úterý 03.10.

13 ° C

Středa 04.10.

20 ° C

Čtvrtek 05.10.

15 ° C

Průhonický park a zámek

Průhonický jedinečný anglický přírodně krajinářský park je dílo světového významu, zapsané na seznam UNESCO. Expozici o jeho historii můžete prozkoumat v místním pohádkovém novorenesančním zámku.

Jedinečný anglický přírodně krajinářský park o rozloze 250 hektarů patří k vrcholům krajinářské architektury v České republice. Založil ho roku 1885 hrabětem Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je dílo světového významu zapsané v roce 2010 na Seznam světového dědictví UNESCO. Nad Podzámeckým rybníkem se tyčí pohádkový novorenesanční zámek, ve kterém je možné navštívit výstavní expozice o historii parku a zámku.

Arnošt Emanuel Silva-Tarouca využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil vlastním originálním způsobem.

Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin obsahující okolo 1 600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8 000 kusů ve 100 druzích a kultivarech.

K Průhonickému parku patří také cenné genofondové sbírky soustředěné v Botanické zahradě na Chotobuzi a dendrotéka – sbírka šišek.

Park je zároveň nejvýznamnějším krajinným prvkem jihovýchodně od Prahy a též důležitým útočištěm všech organismů v této krajině.

Průhonický park je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO.

Průhonický park

Kontakty

Adresa:

Zámek 1, Průhonice, 252 43

E-mail:

[email protected]

Telefon:

+420 271 015 211

Přejít na web

Před Průhonickým zámkem se nachází zpoplatněné parkoviště.
Parkoviště

Parkoviště

Osobám se sníženou pohyblivostí možnost zámek poskytuje zapůjčení skútrů pro pohyb po areálu Průhonického parku. Zapůjčení je možné pouze ve všední dny, je zdarma, složíte pouze vratnou zálohu 2000,- Kč po dobu výpůjčky.
Bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup

Pro děti není zatím vytvořeno zvláštní zázemí. V parku nejsou žádné dětské prolézačky ani houpačky.
Zázemí pro děti

Zázemí pro děti

Toalety jsou k dispozici u vstupu do zámeckého parku.
WC

WC

Možnost občerstvení v některé z průhonických restauracích.
Občerstvení

Občerstvení

Psi mají vstup do parku povolen pouze na vodítku.
Mazlíčci

Mazlíčci

Jízda na kole není v zámeckém parku povolena.
Cyklisté

Cyklisté