Go to content
Hornické muzeum v Příbrami

Slavnostní otevření geoparku

Ostatní 18.05.2024 14:00 - 15:00

Cena:

1,- Kč

Místo konání:

Hornický skanzen Březové Hory - důl Vojtěch

Adresa:

Husova 29, 261 01 Příbram - Březové Hory

Telefon:

+40 318 626 307

Region:

Brdy a Podbrdsko

Přejít na web akce

Popis akce

Příbramská oblast je historicky známá výskyty rud uranu, stříbra, olova a dalších kovů, které zde byly v minulosti intenzivně těženy. Díky výskytům rudních žil zde došlo k detailnímu geologickému průzkumu, který byl mimo jiné zaměřen na horniny, jimiž rudní žíly prorážejí. V geoparku na dole Vojtěch představuje Hornické muzeum Příbram 20 velkorozměrových vzorků místních typických hornin a geologických zvláštností z různých období starohor a prvohor, které časově pokrývají období zhruba 300 milionů let.

Vystaveny jsou objemné ukázky tří vybraných typů rudních žil z prostoru příbramského uran-polymetalického revíru. Navezený materiál z Jinecka návštěvníkům ukáže, jakým způsobem se dají nalézt zkamenělé schránky trilobitů v prvohorních břidlicích.

Hornické muzeum Příbram geopark slavnostně otevře při příležitosti Mezinárodního dne muzeí v sobotu 18. 5. ve 14:00. V tento den dále platí symbolické vstupné 1 Kč do všech expozic, podzemních tras i mimopříbramských poboček.

Mapa