Go to content
Kaple svaté Anny, Panenské Břežany, Památník národního útlaku a odboje

Santiniho symbolická řeč architektury

Přednáška 01.09.2023 18:30 - 20:00

Cena:

50 Kč

Místo konání:

Kaple sv. Anny Panenské Břežany

Adresa:

Hlavní 11, Panenské Břežany 250 70

Telefon:

+420 730 561 206

Region:

Jiné

Přejít na web akce

Popis akce

Kapli sv. Anny v Panenských Břežanech nechala vybudovat počátkem 18. století abatyše svatojiřského kláštera Františka Helena Pieroni de Galliano. Návrh kaple svěřila mladému nadanému umělci Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi, který zde poprvé užil svou koncepci paprsčité centrály.
Kromě dodatečné přístavby sakristie v roce 1738 nebyla kaple přestavována, zachovává tak plně původní myšlenku Santiniho projektu.

Přednáška PhDr. Petry Oulíkové, Ph.D. z Ústavu dějin křesťanského umění, KTF UK, při příležitosti 300. výročí úmrtí barokního architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla v kapli sv. Anny.

Mapa