Go to content
CHKO Brdy

Přírodě blízké hospodaření v Brdských lesích

Komentované prohlídky 04.05.2024 09:00 - 12:00

Cena:

ZDARMA

Místo konání:

Informační centrum a středisko lesní pedagogiky Obecnice

Adresa:

Obecnice 274, 262 21 Obecnice

Telefon:

+420 737 658 407

Region:

Brdy a Podbrdsko

Přejít na web akce

Popis akce

Bez lesa si naši krajinu ani nelze představit. Lidskému společenství slouží mnoha způsoby. Na jedné straně poskytuje nezbytnou obnovitelnou komoditu, tedy dřevo, na druhé straně nám přináší možnost kvalitního a zdraví prospěšného odpočinku a aktivní rekreace.

Les je ale nezbytný a nepostradatelný zejména pro udržení rovnováhy životního prostředí. Chrání před povodněmi a zároveň přispívá k udržení množství a kvality spodních vod, zabraňuje sesuvům a úbytku půdy z krajiny, příznivě ovlivňuje lokální klima, váže oxid uhličitý a ještě k tomu produkuje kyslík. Ve výčtu pozitiv by se dalo ještě pokračovat. Nacházíme se však v období, které je již značně ovlivněno negativními projevy klimatických změn. Aby les a jeho blahodárné funkce zůstaly zachovány, je nutné na změny reagovat i ve strategiích, přístupech a metodách lesního hospodářství. Současným cílem je přizpůsobit lesní porosty tak, aby byly schopné odolávat biotickým a abiotickým činitelům a díky bohatší druhové i prostorové struktuře vytvořit lesy pestřejší a především silnější a stabilnější.

Zajímá vás, co to znamená v praxi? Vydejte se na komentovanou vycházku po první brdské naučné stezce Klobouček. Během sedmi kilometrové trasy se dozvíte:
• Jaké nové strategie připravil státní podnik Vojenské lesy a statky?
• Jak VLS podporuje přirozenou obnovu lesa?
• Co je smyslem a cílem projektu LIFE-adapt Brdy a jaké metody využívá?
• Jak bude vypadat les budoucnosti?

Na tyto i další Vaše otázky odpoví osobně ing. David Novotný, ředitel divize Hořovice Vojenských lesů a statků ČR.

Časová náročnost: cca 3 hodiny.

Mapa