Go to content
Letecký pohled na zříceninu hradu Týřov

Počasí

Neděle 21.07.

26 ° C

Pondělí 22.07.

26 ° C

Úterý 23.07.

25 ° C

Zřícenina hradu Týřov

Čeští králové Týřov od počátku považovali za důležitou strategickou oporu své panovnické moci. Významný královský hrad však záhy dožil jako šlechtické sídlo.

Panovníci totiž o Týřov, nejspíš kvůli ztížené dostupnosti, nepohodlí a náročné údržbě, ztratili zájem. Jeho význam postupně klesl natolik, že hrad vystřídal několik zástavních držitelů z řad vyšší i nízké šlechty. To byl nejspíš i důvod, proč nebyl nikdy výrazně přestavován. Jeho stavební úpravy byly kvůli značné finanční náročnosti spíše kosmetického rázu a vedly pouze ke zvýšení obranyschopnosti. Nikdy jí ovšem nebylo zapotřebí, Týřov ve své nepříliš dlouhé historii nebyl nikdy nikým dobýván. Těmto okolnostem vděčíme za to, že si Týřov zachoval svou původní autentickou podobu a stává se tak jedinečnou učebnicí hradní architektury vrcholného středověku. K návštěvám láká odbornou i laickou veřejnost. Už jste se na něm někdy byli podívat?

Jen stěží se při pohledu na hradní zbytky che věřit, že kdysi býval nedílnou součástí původně knížecí přemyslovské a později královské lovecké domény. V soustavě královských hradů zaujímal tehdy velmi významné postavení. Jeho současný stav je však žalostný a vzhledem k nemožnosti použít těžkou techniku v rámci CHKO Křivoklátsko, kde Týřov leží,  ani nejsou prováděny základní zásahy vedoucí k jeho záchraně. Buďte proto při návštěvě obezřetní.

Selfie point u zříceniny hradu Týřov

Víte, že...

Hradní zřícenina není v současné době v nejlepším stavu, buďte proto při prohlídce obezřetní. Návštěvu si ovšem rozhodně nenechte ujít, čekají vás malebné trosky tyčící se nad řekou Berounkou ve strmém svahu a romantika, která by se dala krájet.

Mohlo by vás zajímat