Go to content
Hlavní průčelí zámku s kašnou Žleby

Počasí

Neděle 26.03.

8 ° C

Pondělí 27.03.

9 ° C

Úterý 28.03.

3 ° C

TOP

Zámek Žleby

Svoji nejslavnější éru zažil zámek Žleby za správy šlechtických majitelů z rodu Auerspergů. Ti jej proměnili na romantické sídlo obklopené působivým parkem v krajinářském duchu.

Původně gotický hrad byl poprvé zmíněn roku 1289 a založili ho nejspíše páni z Lichtenburka. Roku 1356 ho koupil císař Svaté říše římské a český král Karel IV. Hrad zastavoval různým nájemcům panského i rytířského původu a vystřídalo se jich zde opravdu hodně. V době husitských válek se hradu nevyhnulo obléhání, kterému podlehl. Po odplatě dychtící vojáci pak stavbu z části pobořili a vypálili. Rozsah dnešního zámeckého komplexu je tedy dílem následné pozdně gotické obnovy z poloviny 15. století. Další přestavba – tentokrát na ještě pohodlnější a honosnější zámek s arkádovým nádvořím – probíhala ve století šestnáctém. Význam Žleb výrazně pozvedl král Jiří z Poděbrad, za jehož panování se staly jednou z opor panovníkovy moci.

Z mnoha majitelů sídla je třeba zmínit starý tyrolský rod Auerspergů. Do jejich vlastnictví zámek přešel v roce 1754 a patřil jim až do 20. století. Nejznámějším z rodu byl kníže Vincenc Karel Auersperg, za jehož správy byly provedeny romantické úpravy zámku a interiéry byly vybaveny bohatými sbírkami zdobného nábytku, vzácných obrazů, luxusního nádobí a zbraní. V rámci zmíněné renovace byl vytvořen anglický krajinářský park. Kníže si přál, aby byly zámecké zahrady plné historizujících staveb připomínajících středověkou hradní architekturu, a tak se park stal místem, které jako by vystoupilo ze snů romantických básníků a malířů.

Zajímavost

Východní křídlo zámku sloužilo již od konce 19. století jako prohlídková trasa pro veřejnost a svoji noblesní atmosféru si interiéry zámku v nezměněné podobě uchovaly dodnes.

Placené parkoviště na Zámeckém náměstí nebo v ulici Ke Hrázi.
Parkoviště

Parkoviště

Zámek Žleby nemá bezbariérový přístup.
Bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup

Z důvodu rekonstrukce je občerstvení na zámku dočasně uzavřeno. Ve Žlebech jsou provozovány dvě restaurace, které nabízí teplá jídla. Další naleznete v Čáslavi. Na náměstí ve Žlebech se nachází malý obchod s potravinami.
Občerstvení

Občerstvení

Vstup do zámeckého areálu s koly je zakázán. Odložit si je můžete do stojanů před branou.
Cyklisté

Cyklisté

Přístup zvířat do interiérů památkového objektu a předzámčí je zakázán. Do zámeckého parku je vstup zvířat dovolen na vodítku s náhubkem.
Mazlíčci

Mazlíčci