Go to content
Zámek Kačina v létě

Počasí

Neděle 04.06.

8 ° C

Pondělí 05.06.

19 ° C

Úterý 06.06.

16 ° C

Zámek Kačina

V zámku Kačina, jedné z nejvýznamnějších empírových staveb u nás, sídlí Muzeum českého venkova spadají pod Národní zemědělské muzeum. Součástí zámeckých expozic je i výstava věnující se Chotkům.

Tuto v rámci celé České republiky architektonicky velmi výjimečnou stavbu si nechal jako své letní reprezentační sídlo postavit Jan Rudolf Chotek, prezident gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého. Požadavek Jana Rudolfa byl již od počátku jasný: kačinský zámek musel splňovat ty nejvyšší nároky a stát se reprezentativním sídlem, které bude náležitě symbolizovat jeho vysoké společenské postavení. Náročného úkolu se ujal drážďanský architekt Christian Friedrich Schuricht – ten podobu sídla ale pouze navrhl, realizována byla českými staviteli. Práce probíhaly v letech 1806–1824, avšak kaple a divadelní pavilon zůstaly nedostavěné. Divadlo nechal v polovině 19. století dokončit až vnuk Jana Rudolfa, Jindřich, zámecká kaple nebyla dostavěná dodnes.

Na první pohled zaujmou štíhlé, majestátní jónské sloupy nesoucí tympanon (trojúhelníková plocha nad hlavním vchodem) se sochařskou výzdobou navrženou Josefem Berglerem. Rezidenci obklopuje rozsáhlý park, dokonce starší než samotná budova, jelikož již roku 1789 se začalo pracovat na jeho dispozicích.  Projekt vytvořil proslulý botanik a ředitel císařské zahrady vídeňského zámku Schönbrunn, Nikolaus Joseph von Jacquin.

Členové rodu Chotků, vlivného českého šlechtického rodu původem ze západních Čech, na Kačině pobývali až do roku 1911, kdy zdejší rodová větev vymřela a panství zdědil synovec posledního Chotka, Quido Thun-Hohenstein. Životní styl tohoto šlechtice byl velmi nákladný, kvůli značným dluhům musel počátkem 30. let zámek opustit. Během druhé světové války Kačinu okupovali příslušníci Hitlerovy mládeže a v posledním roce bojů ji obsadily nacistické jednotky SS. Od roku 1950 bylo emírové sídlo dáno k dispozici Zemědělskému muzeu, to zde zřídilo své výstavní prostory. Po roce 1995 přibyly k původním vystaveným sbírkám expozice přibližující život na venkově v 19. století a objekty odhalující osud rodu Chotků, dále byla zpřístupněna knihovna původně čítající více než 40 000 svazků naučné a krásné literatury z 16. až 19. století.

Zajímavost

Poznat život čmeláků nebylo nikdy jednodušší! V zámeckém parku je od nedávné doby k vidění „čmelín“, dále tu spatříte také zahrádku s více než stovku léčivých rostlin pěstovaných již od středověku v zahradách klášterů i lékárníků.

Interiér zámku Kačina

Kontakty

Adresa:

Svatý Mikuláš 51, Kutná Hora

E-mail:

[email protected]

Telefon:

+420 327 571 170

Přejít na web

Parkování u zámku lze na odstavné ploše zámku (zdarma), dále na parkovišti naproti zámku či na parkovišti u Zájezdního hostince na Huse (za poplatek). Při akcích je zajištěno parkování na dalších označených plochách v okolí zámku.
Parkoviště

Parkoviště

Pokud na Kačinu přijedete na kole, jsou Vám k dispozici stojany na kola a kolárna.
Cyklisté

Cyklisté

Vozíčkářům jsou také přístupné příležitostné výstavy výtvarných děl v zámecké kapli a přilehlý park. Pro vlastní vstup do zámku jsou k dispozici nájezdové rampy. Bezbariérové toalety v objektu nejsou. Pro nevidomé a slabozraké je k dispozici haptická expozice. Po parku se dá pohybovat po štěrkových cestičkách nebo po trávníku.
Bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup

Občerstvení je možné v zámecké kavárně, která má shodnou otevírací dobu jako zámek.
Občerstvení

Občerstvení

WC jsou k dispozici v zámecké kavárně. Bezbariérové toalety v objektu k dispozici nejsou.
WC

WC

Zámek nabízí pro děti venkovní učebnu a hmyzí stezku. Za zámkem je malé hřiště s dřevěnými prvky a pískovišti. Po parku se dá pohybovat po štěrkových cestičkách nebo po trávníku. Terén je vhodný i pro kočárky.
Zázemí pro děti

Zázemí pro děti

Mohlo by vás zajímat