Go to content
Skanzen Vysoký Chlumec

Počasí

Neděle 23.06.

19 ° C

Pondělí 24.06.

20 ° C

Úterý 25.06.

20 ° C

Příspěvkové organizace

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen nedaleko Sedlčan uchovává cenné památky lidové architektury. Ocitnete se na venkově v době dávno minulé, kde v údolí Libíňského potoka poznáte, jak lidé kdysi žili a pracovali.

Skanzen Vysoký Chlumec, jenž je pobočkou Hornického muzea Příbram, vám pod širým nebem představí obytné, hospodářské, technické a sakrální objekty, které jsou cennou ukázkou venkovské architektury z období od poloviny 17. do počátku 20. století. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.  

Oblast středního Povltaví je ojedinělá značným počtem objektů lidového stavitelství. Na jejich původním místě však mnohým z nich hrozil zánik, a tak byly postupně přeneseny do přírodního areálu ve Vysokém Chlumci. Nachází se zde dvě prohlídkové trasy, z nichž jednu budete absolvovat sami a druhou s průvodcem, díky kterému máte možnost nahlédnout i do jinak nepřístupného mlýnu, pily a některých obytných stavení.  

  • Zajímavost: Součástí skanzenu je také katr – pila na vodní pohon z poloviny 19. století. Tento stroj s vodorovným řezným lisem umožňoval řezat klády s velkým průměrem. Ukázku řezání klád na katru zažijete během komentované prohlídky skanzenu.

V interiérech jednotlivých budov si prohlédnete například černé kuchyně s ukázkami nářadí a nádobí, které se používalo k přípravě pokrmů na otevřeném ohni. V roubeném domě zArnoštovic je umístěna expozice malovaného nábytku a instalace v domě z Mašova přiblíží ševcovskou dílnu i to, jak a čím se zpracovával len a vlna. Divácky atraktivní je ukázka provozu vodního mlýna z Radešic. V domě z Jíví je v prostoru chléva instalována expozice postrojů a proutěných košů.

Kam dál?

Skanzen Vysoký Chlumec je součástí Hornického muzea Příbram, které vedle samotného Hornického muzea v Březových Horách (západní část královského města Příbram) spravuje také Památník Vojna Lešetice. Ten vznikl v prostorách bývalého pracovního tábora a dnes je jediným dochovaným komunistickým lágrem u nás. K dalším pobočkám Hornického muzea Příbram patří Chotilské muzeum, Muzeum zlata v Novém Kníně a Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě. 

Skanzen Vysoký Chlumec

Kontakty

Adresa:

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, 262 52 Vysoký Chlumec

E-mail:

[email protected]

Telefon:

+420 733 371 546

Přejít na web

Parkoviště se nachází cca 250 m od skanzenu; další možnost parkování na náměstí, neplacené, autobusy a osobní auta.
Parkoviště

Parkoviště

Bezbariérovým vstupem disponuje část areálu, včetně několika objektů. U pokladny k dispozici bezbariérové WC.
Bezbariérový přístup

Bezbariérový přístup

Toalety se nachází u pokladen. Pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu je k dispozici i bezbariérové WC.
WC

WC

Přebalovací pult je k dispozici; možnost ohřát dětskou stravu (u průvodců).
Zázemí pro děti

Zázemí pro děti

Psi pouze na vodítku v exteriéru, zákaz vstupu do budov.
Mazlíčci

Mazlíčci

Před vstupem do areálu můžete své kolo nechat ve stojanu.
Cyklisté

Cyklisté

Mohlo by vás zajímat