Go to content
CHKO Český ráj

Počasí

Pondělí 08.08.

14 ° C

Úterý 09.08.

20 ° C

Středa 10.08.

22 ° C

CHKO a parky

CHKO Český ráj

Výjimečnost zdejšího území byla rozpoznána již v roce 1955, kdy byla vyhlášena první chráněná krajinná oblast tehdejšího Československa. Stal se jí právě Český ráj.

K hlavním motivům vyhlášení CHKO Český ráj se řadí především mimořádná pestrost zdejší krajiny a výskyt pískovcových skalních měst různého stáří. Na území Českého ráje se nachází tři geologicky odlišné oblasti, díky čemuž je vzhled krajiny tak rozmanitý – hluboké lesy jsou střídány klidnými hladinami rybníků a potoků ležících uprostřed květnatých mokřadních luk, rokle sousedí s pískovcovými skalami rozličných tvarů, nachází se zde horniny z počátku prvohor, pískovce z období druhohor a vrchy třetihorního vulkanického původu. Ale nejen přírodní bohatství láká do Českého ráje velké množství turistů. Dalším důvodem jsou také vzácné historické památky.

Člověk na tomto území prokazatelně žije již přes 10 000 let. Za dobu svého působení zde lidé zbudovali několik skalních měst. Opevněná výšinná sídliště nahradila v mladší době bronzové skalní hradiště, Slované, kteří sem pronikali od 6. století, budovali osady, od 7. století pak další opevněná hradiště a za vlády Přemyslovců vznikaly tvrze a hrady. V období baroka si své neodmyslitelné místo vydobyla také lidová architektura, která nyní dotváří charakteristický ráz krajiny.

Unikátní skalní města se vyskytují například v Příhrazských skalách – v této přírodní rezervaci se nachází celý komplex skalních měst. Jejich dominantou je kuriózní skalní útvar zvaný Kobylí hlava. Mezi nejpopulárnější turistické cíle patří Drábské světničky – místo, odkud je překrásný výhled do dalekého okolí a kde byla zbudována skalní pevnost a do skal vytesané místnosti a chodby (více o Drábských světničkách zde). Mezi další zajímavá místa patří dlouhá puklina Studený průchod a ve skále vytesaný tunel u obce Branžež.

 

Víte, že...

Proč název Český ráj? Stojí za ním davy slavných osobností, které sem již od 70. let 19. století proudily. V roce 1842 byly založeny lázně Sedmihorky a ty se brzy staly oblíbenou rekreační destinací zářících hvězd českého kulturního a společenského nebe… odtud Český ráj.