Go to content
Řeka Berounka, CHKO Český kras

Počasí

Sobota 23.09.

14 ° C

Neděle 24.09.

16 ° C

Pondělí 25.09.

16 ° C

CHKO Český kras

Bohatství Českého krasu, největšího krasového území v Čechách, můžete objevovat jak na povrchu, tak pod zemí – v jeho unikátních jeskyních.

Teplé a pohostinné vápencové území Českého krasu je nejvýznamnějším krasovým územím v Čechách. Je pozoruhodnou chráněnou krajinnou oblastí, ve které se střídají vápencové skály, rozvolněné světlé listnaté lesy a lesostepi spolu s rozkvetlými skalami a kaňonovitým údolím řeky Berounky. Je také největším krasovým územím v Čechách a své počátky má v prvohorním moři před 400 miliony lety.

Vápenec, se kterým se všude v Českém krasu setkáváme, tu tvoří převážnou část geologické stavby. Jedná se o usazenou horninu vzniklou z vápnitých schránek mořských bezobratlých živočichů. Jeho schopnost rozpouštět se ve vodě a za příhodných podmínek se jinde usazovat umožňuje takzvané krasovění. Proto je dnešní krajina Českého krasu rozryta škrapy, kaňony a roklemi, a provrtána mnoha jeskyněmi: objevíte jich tu na 700! Byl to právě vápenec, který tu dal vzniknout pestré, mnohotvárné, dynamické i tajuplné krajině.

Český kras je světově proslulý výskytem zkamenělin. Místními nálezy zkamenělých organismů byl fascinován už celosvětově známý vědec a paleontolog Joachim Barrande v 19. století. Zároveň je Český kras také světově jedinečným územím z hlediska geologie, uložení prvohorních vrstev siluru a devonu a výzkumu rozvoje života v těchto obdobích historie naší země. Mimořádný geologický i paleontologický význam dokládá mnoho přirozených i umělých odkryvů prvohorních vrstev.

Chráněná krajinná oblast Český kras s rozlohou 130 km² byla vyhlášena v roce 1972. Nachází se v ní 21 maloplošných zvláště chráněných území, 12 památných stromů a 1 bezzásahové území. Některá chráněná území jsou také zařazena do evropské soustavy Natura 2000.

Mimořádná pestrost rostlin a živočichů v Českém krasu je výsledkem spolupráce člověka a přírody. Člověk místní přírodu ovlivňoval a ovlivňuje od pravěku dodnes. Tím, že zde tisíce let hospodařil na drobných polích a v lesích, pásl dobytek, sekal louky, dobýval kámen a stavěl si svá sídla, nevědomě zvýšil unikátní pestrost zdejší krajiny.

Silnice v CHKO Český kras

Víte, že...

Vápenec se tu těží odedávna? Množství starých, většinou malých lomů má dnes přírodní charakter. Novější velké lomy do zdejší krajiny výrazně zasahují.

Mohlo by vás zajímat