Go to content
Nádvoří zříceniny hradu a zámku Zvířetice

Počasí

Úterý 03.10.

15 ° C

Středa 04.10.

18 ° C

Čtvrtek 05.10.

14 ° C

Cyklovýlety

Okruh mladoboleslavským severem

Středně náročný cyklovýlet má délku 46 km. Z Mladé Boleslavi vás zavede přes Michalovice do Mnichova Hradiště a odtamtud přes Bakov nad Jizerou a Kosmonosy zpět do Boleslavi.

Vydejte se z mladoboleslavského nádraží po cyklotrase Greenway Jizera proti proudu řeky Jizery. Cestou z Mladé Boleslavi budete míjet tovární haly místní automobilky celosvětově známé značky Škoda. První zastávka je v Michalovicích, kde se na strmém ostrohu nachází zřícenina stejnojmenného středověkého hradu. Dominantou hradu je šikmá válcová věž, pro svůj tvar lidově nazývaná Putna. Je z ní krásná vyhlídka do údolí Jizery, kterou při své návštěvě v roce 1835 ocenil i básník Karel Hynek Mácha. Že se podél Jizery nachází hradů a zámků opravdu dost dokazuje další zastávka tohoto výletu. Na okraji Bakova nad Jizerou v části Podhradí můžete navštívit zříceninu zámku Zvířetice. Na místě byl nejprve počátkem 14. století Zdislavem z Lemberka založen hrad, v době renesance byl rozšířen o zámek a obýván byl až do požáru v roce 1720. Dominantou areálu s hradním příkopem je zpola zachovaná válcová věž, odkud se také naskýtá pěkný výhled do okolí. V předhradí se dochovala unikátní sladovna jako pozůstatek hradního pivovaru.

Výlet dále pokračuje do Malé Bělé, kde se cesta odkloní od Greenway Jizera a pokračuje po cyklotrase 241 přes Národní přírodní památku Rečkov nivou potoka Rokytka, chráněnou díky výskytu vzácné teplomilné rostliny popelivky sibiřské. Důvodem ochrany jsou mimo jiné slatinné louky a přirozené mokřadní olšiny tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Dojedete na místo zvané Klokočka, romantický lesní palouk, kde v letech 1728-1730 založili Valdštejnové nad pramenem dodnes pitné a kvalitní vody barokní kapli sv. Stapina (též sv. Prokopa). Empírová myslivna asi 150 m od kaple sloužila původně jako lázeňská budova. Několik metrů od kapličky pak můžete zaregistrovat řezbářské dílo s názvem Víc než oko vidí, které sem bylo umístěno v roce 1998 . V okolí vesničky Maníkovice uvidíte několik dalších ze dřeva vysochaných děl. Naleznete zde například Sluneční kolébku, Hnízdo velkých vos, Nedosažitelnou síť, Rozcestník, díloaTři králové a Na všechny nezbylo nebo dílo nazvané Konfrontace. Cesta se po malém odklonu opět vrací k řece Jizeře, kde budete projíždět obcí Klášter Hradiště nad Jizerou, situované v blízkosti cisterciáckého kláštera, založeného v polovině 12. století na ostrohu nad soutokem Jizery s potokem Zábrdka. Klášter byl zničen husity a na jeho ruinách vznikl v druhé polovině 16. století renesanční zámek. V polovině 19. století byl zámek přebudován na pivovar (ten byl založen v Klášteře už roku 1750), který funguje dodnes. Je zde možné absolvovat prohlídku jak pivovaru, ale také pozůstatků někdejšího kláštera (krypta, vyhlídkový ochoz, velkolepý gotický vstupní portál chrámu).

Cyklotrasou následně překonáte řeku na druhý břeh a dostanete se do Mnichova Hradiště. Silně působícím magnetem města je tamní barokní zámek. Zámecké prohlídkové okruhy jsou tu hned tři a kromě toho v zámku sídlí i městské muzeum. V kapucínském klášteře, kde je dnes lapidárium, je pohřben slavný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Další, vesměs tradiční památky jako radnice nebo barokní farní kostel, se pak soustřeďují na náměstí a v jeho blízkosti. Po prohlídce města se opět napojte na cyklotrasu Greenway Jizera a tentokráte v opačném směru se vydejte zpět směrem k Mladé Boleslavi. Přes Ptýrovec se dostanete opět do Malé Bělé. U jezu odbočte po mostě do Bakova nad Jizera, města proslulého výrobou orobincového zboží, které se tu dařilo zejména v 18. století. Tuto tradici připomíná muzeum umístěné v základní škole. V roce 2011 zde bylo otevřeno také soukromé muzeum mlynářství.

Před koncem výletu projedete Kosmonosy. Svoji zlatou éru zažilo toto město na přelomu 17. a 18. století. Tehdy z něj rod Černínů učinil jednu ze svých nejdůležitějších venkovských rezidencí. Ve zmíněné době vznikly prakticky všechny významné kosmonoské památky. Tou nejvýznamnější, opravdovou barokní perlou, je kosmonoská Loreta. Její dominantou je takzvaná Santa Casa, kopie domku Panny Marie s bohatou reliéfní výzdobou fasád. Reprezentativní barokní chrámovou stavbou je kostel Nalezení sv. Kříže s hodnotnými kvalitními plastikami ze soudobé místní dílny kamenické rodiny Jelínků. Ta zásobovala kvalitní sochařskou výzdobou většinu barokních kostelů v širším regionu. Pod kostelem stojí zámek. U této světské barokní stavby je možné obdivovat pouze zámecký park a muzeum. Konec výletu je v Mladé Boleslavi, největším městě Dolního Pojizeří, proslaveném výrobou automobilů značky Škoda (kolekci vozů je možné obdivovat ve Škoda Auto Muzeu). V centru města naleznete cenné stavby z období gotiky (hrad se sbírkami Muzea Mladoboleslavska, palác Templ s multimediální expozicí ke starším dějinám města), renesance (Stará radnice s vyhlídkovou věží, Sbor českých bratří), baroka (morový sloup na Staroměstském náměstí, mnohé církevní stavby) či secese (Městské divadlo z r. 1909 se sochami Jana Štursy).

Začátek trasy:

Mladá Boleslav

Délka trasy:

46 km

Časová náročnost:

5-6 hodin

Konec trasy:

Mladá Boleslav

Převýšení:

267 m

Exportovat trasu do gpx

Mohlo by vás zajímat