Go to content
Kutná Hora

Počasí

Pátek 30.09.

13 ° C

Sobota 01.10.

10 ° C

Neděle 02.10.

13 ° C

Pěší výlety

Naučná stezka Údolím Vrchlice

Naučná stezka vás povede od Kutné Hory podél říčky Vrchlice, kterou se nechal inspirovat i samotný spisovatel Jaroslav Vrchlický.

Město Kutná Hora je bezesporu jedním z nejkrásnějších historických měst v České republice, o čemž svědčí i fakt, že je na seznamu UNESCO. Na návštěvu tohoto architektonického klenotu je možné navázat procházkou po naučné stezce Údolím Vrchlice, která vede přímo z města směrem k Velkému rybníku. Přibližně dvoukilometrový úsek podél říční nivy nabízí turistům množství přírodních zajímavostí, malebné skály, romantické zříceniny starých mlýnů, pozůstatky po starém dolování stříbra, staré mostky, brody, náhony, jezy a zazděné vchody do štol se starými lomy. Údolí je cenné také výskytem chráněných druhů živočichů. Na informačních panelech podél stezky je popsána charakteristika místní flóry a fauny, historie pravěkých hradišť a zaniklých mlýnů. Celou trasu lze projít pěšky, projet na kole, pro dobrodružnější maminky je sjízdná i s kočárkem. Na trase je i jedna alternativní odbočka, která krásným výhledem vyvažuje strmé stoupání do kopce. Na cestě je celkem 16 zastavení.

Stezka začíná v kutnohorské čtvrti V Hutích, u mostku přes říčku Vrchlici, kam se dostanete např. z místní vlakové zastávky Kutná Hora předměstí. Pokračuje pak dál proti proudu až na hráz Velkého rybníku. Zde jsou dva nádherné vodopády tvořené dvěma umělými výpustěmi s výškou levostranného 3,5 metru a pravostranného 7 metrů. První polovina trasy vede po staré asfaltové cestě a dál pokračuje lesní pěšinou, lemující staré náhony a skály. Stezka víceméně lemuje červenou turistickou značku, tvůrci však nezapomněli na tabulích slovně i pomocí GPS turistu navádět oboustranně k dalším zastavením. Stezka není bezbariérová a je třeba občas počítat s náročnějšími terénními překážkami, například se skalními stupni, výmoly apod.

Krajina má i svoji kulturní historii. Rozkvetlé jarní údolí říčky Vrchlice si při svých procházkách zamiloval Emil Frýda, který byl místními přírodními krásami tak okouzlen, že se přejmenoval na Jaroslava Vrchlického a pod tímto pseudonymem vstoupil do české literatury 19. století. Spisovatelův reliéf je vytesán do pískovce hned na začátku údolí. Další ze známých osobností, které si okolí říčky Vrchlice oblíbily, byl kutnohorský rodák Josef Kajetán Tyl. Podle některých zdrojů jej právě tato místa se zurčící vodou a šumícími bory na skalinách roku 1834 inspirovala k napsání textu písně „Kde domov můj“, která se pro krásu svých slov stala českou národní hymnou.

Po rozhlédnutí po Velkém rybníku se můžete vrátit okruhem přes Bylany, kde budete mít cestou možnost spatřit nevšední výhled na panorama Kutné Hory. Ještě než se vrátíte na výchozí místo vašeho výletu, stojí za zastávku kostel nejsvětější trojice z počátku 15. století, který v sobě ukrývá velmi působivý chrámový prostor pozdní gotiky. Váš výlet můžete ukončit opět na vlakové zastávce, ze které jste vycházeli, nebo si procházku prodloužit podél Vrchlice až do centra Kutné Hory.

Začátek trasy:

Kutná Hora

Délka trasy:

10 km

Časová náročnost:

3-4 hodiny

Konec trasy:

Kutná Hora

Převýšení:

220 m

Exportovat trasu do gpx

Výškový profil trasy

Mohlo by vás zajímat