Go to content
Záhada zlatých šperků - Muzeum T.G.M. Rakovník

Záhada zlatých šperků

Výstavy 28.06.2022 - 25.06.2023, 00:00 - 00:00

Cena:

80 Kč

Místo konání:

Muzeum T. G. M. Rakovník

Adresa:

Náměstí Jana Žižky 1, Rakovník

Telefon:

+420 731 449 331
Přejít na web akce

Popis akce

Muzeum T. G. M. Rakovník zve na výstavu Záhada zlatých šperků s podtitulem Unikátní nálezy královských klenotů z období stěhování národů ze středních Čech!

Jak vypadá zlatý poklad z temného úsvitu dějin? Čím se zdobili tehdejší vládci, čím demonstrovali svou moc a bohatství? A jaká byla úroveň tehdejších řemeslných dílen? Odpověď přinese zcela mimořádná výstava Muzea T. G. M. Rakovník, která je vyvrcholením téměř dvouletého zkoumání pokladu zlatých šperků nalezených v roce 2020 nedaleko Rakovníka, při němž se spojilo nevšední množství špičkových vědeckých institucí a laboratoří z ČR i zahraničí.

Soubor zlatých ozdob z Rakovnicka sestává z několika artefaktů výjimečné hodnoty. Prsten a masivní opasková přezka, vyrobené z téměř ryzího zlata a zdobené drahokamy, pochází z 2. poloviny 5. století, tedy z neklidného období závěru pozdní antiky, v našem prostředí označovaného jako stěhování národů. Tehdejší nám neznámí kmenoví vládci si opatřovali takové nákladné a luxusní odznaky svého postavení v císařských dílnách, aby demonstrovali svou moc. Vystavené šperky zdobí almandiny, antické sklo a především české granáty, sestavené řemeslně náročnou přihrádkovou technikou tzv. cloisonné. A v případě opaskové přezky jde o jedno z nejstarších užití českého granátu ve šperku! Hodnotu objevu nesnižuje ani fakt, že honosné předměty – opasková přezka a prsten – byly s největší pravděpodobností součástí ukryté dobové kořisti, snad ukradené z hrobu? Svědčí o tom především opasková přezka, která byla při dělení lupu bez ohledu na esteticky velmi působivý motiv dravých ptáků brutálně rozlámána na 3 kusy.

Spolu s nedalekým o něco pozdějším objevem (2021) masivního pozlaceného stříbrného závěsu koňské ohlávky s motivem lidských masek ze závěru 6. století tvoří tyto doklady hmotné kultury tehdejší nejvyšší aristokracie naprostý unikát nejen v rámci středních Čech, ale celého širšího evropského prostoru. Srovnání s královskými klenoty té doby je proto na místě, i když záhada, komu ozdoby patřily, zůstává nezodpovězená…..

Obsahová náplň výstavy vznikla ve spolupráci s archeologem Doc. Jaroslavem Jiříkem, Ph. D. (UK Praha a Prácheňské muzeum v Písku), gemologem a mineralogem Dr. Radkem Hanusem Ph. D. a Moravským zemským muzeem Brno. Zápůjčky originálů i replik šperků z období stěhování národů poskytli Západočeské muzeum v Plzni, Regionální muzeum v Kolíně, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Oblastní muzeum v Děčíně a Archeologický ústav AV ČR v.v.i.

Výstava potrvá do 25. června 2023.

Mapa