Go to content
Dvůr Všerad

Rozmarné léto ve fotografii

Výstavy 11.07.2022 - 31.08.2022, 00:00 - 00:59

Cena:

ZDARMA

Místo konání:

Městská knihovna Sedlčany

Adresa:

Kapitána Jaroše 482, Sedlčany

Region:

Toulava

Přejít na web akce

Popis akce

Výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a Foto-Flegmatici Sedlčany.

Dernisáž výstavy spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v pondělí 29. 8. 2022 v 18.00 hod. Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 11. 7. 2022 do 31. 8. 2022 a po celé léto můžete také hlasovat a vybírat fotografii, která dostane Cenu diváků. Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již podeváté fotografickou soutěž – tentokrát na téma Rozmarné léto ve fotografii. Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je dostatečně výstižný.

Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích:

  • Čas léta jako umělecké dílo. Práce s kompozicí a úhly pohledu.
  • Letní radovánky. Zážitky viditelně spojené s létem při relaxační, sportovní či turistické aktivitě.
  • Rozmarné léto. Fotografie inspirované knihou Rozmarné léto Vladislava Vančury.

Citát z knihy Rozmarné léto: „Tento způsob léta,“ děl vposled odvraceje se od přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.“ Řka to, ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj, a dodal: „Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.

Mapa