Go to content
Letecký výhled na areál Svaté Hory v Příbrami, poutní místo

Slavnost Těla a Krve Páně-Boží Tělo

Ostatní 16.06.2022 00:00 - 00:59

Cena:

ZDARMA

Místo konání:

Svatá Hora

Adresa:

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II

Telefon:

+420 318 429 930

Region:

Brdy a Podbrdsko

Přejít na web akce

Popis akce

Že nevíte, co si pod tímto názvem máte představit? Zapojte se po mši sv. v 9.00 do eucharistického průvodu ambity. Malé děti půjdou v průvodu a před knězem s monstrancí budou rozhazovat okvětní lístky – zdobit tak cestu Pánu. Hudebně doprovází Svatohorský chrámový sbor a Žesťový kvartet.

Mapa