Go to content
Tradice vorařství na Vltavě

Oslava 125.výročí založení spolku Vltavan Davle

Ostatní 08.07.2022 - 09.07.2022, 18:00 - 16:00

Cena:

100 Kč

Místo konání:

Muzeum Vltavanu Davle

Adresa:

K Pivovaru 3, 252 06, Davle

Region:

Posázaví

Přejít na web akce

Popis akce

Spolek Vltavan Davle byl založen v roce 1897 plavci, šífaři a dělníky z okolí řeky, kteří se zabývali dopravou dřeva a stavebního materiálu, zejména pro Prahu, ale také jezdili až do Hamburku. Měli tehdy těžký život a potřebovali se sdružit do spolku, který jim pomáhal překonat nesnáze i v dobách nemoci, nebo neštěstí v rodinách. Z členských příspěvků a řady kulturních akcí pořádaných spolkem byli podporováni členové spolku v nemoci, ve stáří a hmotně se přispívalo rodinám při ztrátě živitele.

Postupně, jak klesala závislost obživy rodin na řece Vltavě, měnil se i význam a zaměření činnosti spolku, který členům umožňoval, aby se scházeli a bavili se. A to také zůstává základním posláním spolku – sdružovat své členy, být jim oporou, podporovat úctu k historii, rodnému kraji a udržovat tradice.

Spolek za 125 minulých let prožil řadu pádů a vzestupů podle toho jak jeho činnosti přála politická a ekonomická situace v naší zemi. Už od svého vzniku se spolek kromě výše zmíněné pomoci plavcům velmi aktivně účastní významných událostí a sám je také pořádá jako například slavnosti výročí založení spolku, dny s davelskými voraři, plesy, uctění památky zesnulých či zájezdy.
V minulém roce byla podána nadnárodní nominace Vorařství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Tuto nominaci společně předložily ČR, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko a Španělsko. Tím byl zahájen hodnotící proces, jehož výsledek bychom měli znát na sklonku roku 2022.

Program k oslavám 125. výročí založení spolku Vltavan Davle

8. července 2022

  • 18.00 Bohoslužba v kostele sv. Kiliána v Davli, mši bude celebrovat farář Pawel Adam Debek

9. července 2022

  • 7.00  Budíček s hudbou – položení květin u rodného domu vltavana a skladatele Antonína Borovičky
  • 7.30  Vztyčení vlajky u památníku davelských plavci
  • 8.30 Sraz hostů a spolků před školou a za doprovodu hudby slavnostním průvodem k uvítání před Hotelem Pivovar
  • 9.30 Slavnostní schůze na počest 125. výročí založení Vltavanu Davle
  • 11.00 – 13.00 Oběd
  • 13.00 Sraz před Hotelem Pivovar a řazení průvodu
  • 13.30 Slavnostní průvod městysem Davle k památníku a odchod do davelského parku, naproti ZŠ Davle, kde je připraven hudební program, občerstvení a VLTAVANSKÁ VESELICE. K poslechu a tanci hrají kapely Netolička a Křídlovanka.

Mapa