Go to content
Slavnost Výročí Korunovace ve Svaté Hoře

Korunovace na Svaté Hoře

Ostatní 17.06.2023 - 18.06.2023, 17:00 - 17:00

Cena:

ZDARMA

Místo konání:

Svatá Hora

Adresa:

Příbram

Telefon:

+420 318 429 943

Region:

Brdy a Podbrdsko

Přejít na web akce

Popis akce

Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky, při kterých se její ctitelé objevili v nebezpečí, ale byli na její přímluvu zachráněni. Těchto takzvaných milostí je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce. Myšlenku barokního korunování milostných mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně.

Program svatohorské Korunovace 2023
Sobota 17. června 2023

17.00: Mše svatá v bazilice, přednáška Věry Smolové

18.15: Komentovaná prohlídka Svaté Hory

19.00: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře

19.30: Mše svatá z vigilie, celebruje biskup Karel Herbst (po mši svaté následuje světelný průvod)

 

Neděle 18. června 2023

7.30: Mše svatá v bazilice

8.30: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře

9.00: Slavnostní mše svatá, celebruje arcibiskup Jan Graubner (po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou)

11.00: Tichá mše svatá v bazilice

13.00: Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním a uctíváním milostné sošky u Korunovačního oltáře

14.00: Varhanní půlhodinka v bazilice

15.30:  Mše svatá

16.15: České mariánské nešpory

Mapa