Go to content
Akademie komorní hudby

Festival Jakuba Jana Ryby: varhanní recitál Alfreda Habermanna

Hudební a divadelní akce 23.08.2023 18:00 - 19:30

Cena:

ZDARMA

Místo konání:

Kostel Povýšení sv. Kříže

Adresa:

Kostel Povýšení sv. Kříže, Rožmitál pod Třemšínem

Telefon:

+420 724 250 115

Region:

Brdy a Podbrdsko

Přejít na web akce

Popis akce

Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je jediným místem, kde můžeme varhanní hudbu Jakuba Jana Ryby slyšet v autentické akustice a zvuku. Nástroj, který je v kostele, je dochován takřka beze změn od doby, kdy se jeho klaviatury dotýkaly prsty Jakuba Jana Ryby.

Zahrát na tento nástroj jeho novátorský cyklus Novae et liberae cogitationes (Nové a svobodné myšlenky), který mimo jiné podává i filosofický výklad hudebních myšlenek, a předznamenává tak romantismus, je pro každého varhaníka čest a velká výzva. Tento večer se jí ujme mladý, cenami z interpretačních soutěží ověnčený varhaník Alfred Habermann a uvede toto náročné dílo opět v život.

Cyklus je bohužel nedokončený, ale pro toto souborné provedení se o nové dokončení pokusil skladatel, kontrabasista a stavitel varhan Michal Novák alias Sandrik Giovannino da Provolone. Jakub Jan Ryba byl však hlavně učitel stejně jako Leopold Mozart, tato souvislost nás přiměla v rámci tohoto recitálu nechat zaznít i varhanní skladby tohoto skladatele, který je však široké veřejnosti znám pouze jako otec slavného Wolfganga Amadea Mozarta. Tento handicap v oblasti vlastní hudební tvorby je také to, co mají s Rybou společného.
Jako vzácný host vystoupí mezzosopranistka Lucie Hilscherová, které zazpívá zbrusu nové Čtyři písně k Panně Marii pro střední hlas a varhany na básně Zuzany Novákové hudebního skladatele Jana Bernátka, které pro ni zkomponoval během ledna roku 2023 a navazuje tím tak na jejich dlouholetou uměleckou spolupráci. Jan Bernátek je mimo jiné i vítězem skladatelské soutěže Jakuba Jana Ryby, věnuje se soustavně tvorbě duchovní hudbě a s Lucií je pojí i jejich rodné Valašsko.

Mapa