Go to content
Přírodní rezervace Podlesí

Botanická exkurze do přírodní rezervace Podlesí

Komentované prohlídky 26.05.2024 08:45 - 12:30

Cena:

ZDARMA

Místo konání:

přírodní rezervace Podlesí

Adresa:

start vycházky na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem

Telefon:

+420 608 084 126

Region:

Kraj blanických rytířů

Přejít na web akce

Popis akce

Vydejte se na zážitkovou vycházku s botanikem k Býkovickým rybníkům do přírodní rezervace Podlesí. Společně navštívíte mokřadní lokalitu s rašelinným podkladem nedaleko Malého Blaníku, kde se dobře daří obojživelníkům a vlhkomilným rostlinám, včetně vzácných a kriticky ohrožených druhů.

Start je na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem v 8.45. Autobus z Vlašimi vyjíždí v 8.20, zpáteční spoj potom odjíždí z Louňovic ve 13:27. Návrat z exkurze zpět do Louňovic se předpokládá ve 12.30, skutečný čas zakončení se ale může změnit dle počasí a průchodnosti trasy.

Délka trasy je cca 5 km mírně mírně náročným terénem. Doporučujeme vzít si nepromokavou obuv.

Exkurzí provází Ing. et Mgr. Martin Klaudys.

Na akci spolupracuje Dům přírody Blaníku a AOPK ČR. Akce je podpořena z Programu rozvoje pozemkových spolků ČSOP podpořeného MŽP.

Mapa