Go to content

Archeoden

Hudební a divadelní akce 26.08.2023 13:00 - 23:00

Cena:

ZDARMA

Místo konání:

Sázavský klášter

Adresa:

Zámecká 72, 285 06 Černé Budy

Telefon:

+420 327 321 177

Region:

Posázaví

Přejít na web akce

Popis akce

Chcete si vyzkoušet práce našich středověkých a pravěkých předků? Zajímá vás, jak archeolog ze střípků keramiky skládá nádobu? Co všechno můžeme poznat z nálezů v zemi?

Přijďte si vyzkoušet do sklepení a jižní klášterní zahrady v poslední srpnovou sobotu na vlastní kůži mletí obilí na žernovu, výrobu jednoduchých středověkých šperků, výrobu textilu, práci archeologa a další činnosti se členy spolku Po stopách našich předků.

Harmonogram dne:

  • 13:00-17:00 Program pro děti aneb Vyzkoušejte si práci archeologa! (V intervalu 14:00-16:00 bude kulisou i živá středověká muzika. Západní zahrada kluáštera – vstup od parčíku)
    před klášterem, děti do pěti let včetné zdarma, ostatní 100 Kč/osoba (ArÚ AV ČR, NPÚ, Po stopách našich předků, z.s.)
  • 13:00-13:45 Přednáška „Gotická architektura na Sázavě“, PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D. (přednáškový sál na faře – Farnost sv. Prokopa)
  • 14:00-16:00 Workshop „Co lze vyčíst z letokruhů“ s doc. Ing. Michalem Rybníčkem, Ph.D., LDF MENDELU (přednáškový sál na faře, vstup volný, doporučená rezervace přes www.archeologickeleto.cz)(ArÚ AV ČR, Po stopách našich předků, z.s.)
  • 18:00-20:00 In Memoriam prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. „Osobnost Petra Sommera v bádání o Sázavském klášteře“: beseda s kolegy, přáteli a pamětníky (refektář kláštera)
  • 20:00-23:00 program Hradozámecké noci aneb noc u sv. Prokopa, více na www.klaster-sazava.cz (NPÚ)

Kontakt pro více informací a případné rezervace www.klaster-sazava.cz, e-mail: [email protected] nebo [email protected], tel.: 725 875 946

Mapa